Liste over studier på cannabis

International Assosiation for Cannabis as Medicine (IACM), har på sin hjemmeside laget en egen oversikt over publiserte studier på cannabismedisin. På linken under kan du gå inn på ulike lister over studier. Det er også laget en egen database der du kan søke på den spesifikke diagnosen/tilstanden du ønsker å finne studier på:

IACM sin oversikt over studier på cannabismedisin.