Sofie Haughom

Regler for import av CBD olje

Privat import av CBD-produkter fra utlandet er i praksis ikke tillat pr. idag, men nå kan alle leger med forskrivningsrett for legemidler gruppe A søke Legemiddelverket om godkjenningsfritak for CBD-produkter med under 1% THC som er lovlig i landet det sendes ifra.

Generelt om bivirkninger

Bivirkninger ved medisinsk bruk Som for andre medikamenter kommer også cannabismedisin med mulige bivirkninger. Vi vil her i hovedtrekk konsentrere oss om cannabismedisin som inneholder THC. Når det gjelder CBD-varianter av cannabismedisin (<0,5 % THC) henvises til separat gjennomgang i kapittel 1.3. 97 % av bivirkningene ved medisinsk bruk av cannabis regnes i en oppsummeringsstudie …

Generelt om bivirkninger Les mer »

Cannabismedisin og ulike diagnoser

Her vil vi fortløpende legge ut oppsummeringer om cannabismedisin og ulike diagnoser. Foreløpig har vi utarbeidet en egen oppsummering på langvarig og nevropatisk smerte, men vi jobber med å få på plass flere. Langvarig og nevropatisk smerte Tilgjengeligheten av en medisin skal i Norge sees i sammenheng med sykdommens alvorlighet og dokumenterte effekter og bivirkninger …

Cannabismedisin og ulike diagnoser Les mer »

Ulike typer cannabismedisin i Norge

Det finnes mange hundre ulike varianter av plantene Cannabis Sativa, Cannabis Indica og Cannabis Ruderalis. Til medisinsk bruk har vi i dag 9 standardiserte varianter som enten er registrert som legemiddel i Norge eller som ligger under ordningen med importlisens. Disse 9 variantene inneholder ulike mengder av virkestoffer og administreres på ulike måter. Per i dag …

Ulike typer cannabismedisin i Norge Les mer »

Liste over studier på cannabis

International Assosiation for Cannabis as Medicine (IACM), har på sin hjemmeside laget en egen oversikt over publiserte studier på cannabismedisin. På linken under kan du gå inn på ulike lister over studier. Det er også laget en egen database der du kan søke på den spesifikke diagnosen/tilstanden du ønsker å finne studier på: IACM sin …

Liste over studier på cannabis Les mer »

Hvorfor er dokumentasjon ofte utfordrende?

Selv om vi har nok dokumentasjon for å ta i bruk cannabismedisin for enkelte tilstander, har vi likevel bemerkelsesverdig få dobbeltblinde, randomiserte, kontrollerte studier (RCT-studier).

Hvordan bruke cannabismedisin?

For de legemiddelproduserte variantene av cannabismedisin er ikke dette noe spørsmål. Sativex brukes som munnspray og Nabilone og Dronabinol er tabletter som inntas via magen. For de standardiserte, tørkede variantene fra Bedrocan er det derimot flere alternativer. En vanlig måte å få i seg virkestoffene fra tørket plantemateriale er ofte å dampe ved hjelp av …

Hvordan bruke cannabismedisin? Les mer »