Om oss

Foreningen ble opprettet for at syke som kan ha god effekt av cannabismedisin skal få den hjelpen de trenger. Dessverre finnes det mange fordommer og myter som gjør tematikken vanskelig og forvirrende både for pasienter og leger. Vi ønsker å være en ressurs for pasienter og helsepersonell gjennom formidling av forskningsbasert kunnskap og informasjon om hva som skjer på feltet både nasjonalt og internasjonalt. Vårt mål er at cannabismedisiner skal bli en integrert del av helsevesenet.

Vi fokuserer utelukkende på medisinsk bruk og tar ikke stilling til legaliseringsdebatten.

Foreningen har ikke medisinskfaglig kompetanse og driver ikke med individuell rådgivning til pasienter. Vi samler og formidler eksisterende kunnskap som vi anbefaler pasienter å ta med til sin lege for en individuell vurdering og oppfølging knyttet til en eventuell utprøving av cannabismedisin. Vårt mål er at pasienter skal få så god oppfølging fra helsevesenet at de slipper selvmedisinering.

I mange tiår har norske pasienter blitt tvunget ut i kriminalitet for å få tilgang til et medikament som for enkelte virker både markant bedre og har færre bivirkninger enn eksisterende medisiner. På tross av økende dokumentasjon, anerkjennelse og bruk innen helsevesenet i flere land i Europa og resten av verden, er norske pasienter i stor grad overlatt til seg selv. Statens legemiddelverk utgav i 2016 en veileder som anerkjenner at cannabis har medisinsk nytteverdi, men dette har dessverre ført til få endringer i praksis.

Behovet for en forening som jobber spesifikt med det medisinske aspektet ved cannabis har derfor tvunget seg frem, og resultert i at Foreningen for cannabismedisin ble opprettet sommeren 2017.

Foreningen vil blant annet jobbe for at:

  • Alle leger i Norge skal kunne skrive ut standardisert cannabismedisin på resept, på linje med andre medikamenter.
  • Privatøkonomi ikke skal være avgjørende for pasientens mulighet til å benytte medikamentet.
  • Politikere og myndigheter blir gjort oppmerksomme på tematikken og hvordan de kan bidra.
  • Førerkortbestemmelsene bygger på faglige vurderinger knyttet til trafikksikkerhet.
  • Norge har tilsvarende medikamentsortiment som andre land i EU.
  • Aktuell forskning og dokumentasjon blir lett tilgjengelig for pasienter og helsepersonell.
  • På våre hjemmesider publiserer vi siste nytt på forskningsfronten, informasjon om foreningens arbeid og informative artikler i en kunnskapsbank som utvides fortløpende. Vi er også tilstede på Twitter og Facebook. I tillegg driver vi utadrettet informasjonsarbeid overfor politikere, myndigheter, fagmiljøer og presse.

Styret består av

Fungerende styreleder Ruben Solvang, webutvikler. Følger med på cannabisforskning og har vært pårørende til flere som har brukt cannabismedisin for ulike indikasjoner.

Sofie Haughom, fysioterapeut med master i samfunnssikkerhet. Sofie har stor interesse for fagfeltet cannabismedisin. Hun har skrevet flere fagsammendrag og kronikker og har deltatt i debatter. Sofie har også personlig erfaring fra pasientrollen og kampen for tilgang til cannabismedisin.

Anja Lindtner Grani Hagen, fotograf og oversetter. Bestemor med personlig erfaring med bruk av cannabismedisin mot sterke smerter.

Magnus Solstad, fysioterapeut. Magnus har skrevet bacheloroppgave om cannabismedisin, og har stor interesse for det medisinske aspektet av cannabis og fysisk funksjonsevne.

Foreningen har i tillegg knyttet kontakt med flere uavhengige fagpersoner, både nasjonalt og internasjonalt.