Biler på nederlandsk motorvei

Moderat dosering med CBD påvirker ikke bilisters kjøreferdigheter

Et nylig publisert studie i det anerkjente Journal of the American Medical Association (JAMA) har konkludert med at bilisters kjøreferdigheter ikke påvirkes negativt etter inntak av CBD-dominant cannabismedisin, det vil si under 1% THC og 9% CBD (Bedrolite). Dette er det første studiet som har blitt utført i vanlig trafikk og ikke i simulator eller på lukket bane. Bilistene ble bedt om å kjøre på motorvei i rundt 100 km/t i en hel time, nøye overvåket av en kjøreinstruktør med mulighet til å ta over via et ekstra sett med pedaler om nødvendig.

Videre kom det frem at påvirkningen etter inntak av cannabismedisin med høyere innhold av THC nesten var tilbake til nullpunktet fire timer etter inntak. To varianter med THC ble testet; én med lik mengde THC og CBD, samt en THC-dominant  variant med 22% THC og 1% CBD (Bedrocan). Dette funnet underbygger et tidligere studie gjort i kjøresimulator.

Foreningens kommentar til studiet

Det er viktig å merke seg at det ble brukt relativt moderate doser i det omtalte studiet, tilsvarende gjennomsnittlige verdier brukt ved medisinering. Ved høyere dosering av CBD, som er aktuelt ved behandling av enkelte lidelser, viser litteraturen at noen pasienter føler seg søvnig og ekstra avslappet. Det er dermed for tidlig å utelukke at CBD-dominante medisiner ikke kan påvirke kjøreferdigheter ved inntak av store doser.

Det var 26 deltagere i studiet. Metodene ser ut til å holde høy kvalitet, men frem til resultatene har blitt replikert i flere og større studier, og med høyere doseringer, oppfordrer vi til å omtale funnene med de nødvendige forbehold.

Kilder

Foto: Flickr.com / Detlef Schobert (CC BY-ND 2.0)