Innmeldingsskjema

  Velg medlemskap

  Støttemedlemskap er åpent for alle, men gir ikke stemmerett i foreningen.

  Medlemskap for pasienter og pårørende: Forbeholdt dem som er direkte eller indirekte berørt av foreningens sak, det vil si pasienter som bruker (eller ønsker å prøve) cannabismedisin, eller er en pårørende til disse. Har stemmerett.

  Medlemskap for familie: Også forbeholdt dem som er direkte eller indirekte berørt av saken. Medlemskapet knyttes til én kontaktperson, men alle familiemedlemmer over 18 år har stemmerett.

  Medlemskap for fagfolk og helsepersonell: Forutsetter medisinskfaglig utdanning og/eller jobb innen helsevesenet. Har stemmerett.

  Årskontingent

  Har du en presset privatøkonomi er det mulig å oppgi en lavere sum. Det er også mulig å oppgi et større beløp for dem som ønsker å støtte foreningen ut over fastsatt kontingent. Alle beløp over kr 200 vil merkes som "gave" på den årlige fakturaen.

  Betalingsform: Faktura blir sendt via epost.

  Ved å trykke på knappen under bekrefter du at du er enig i foreningens formål og vedtekter, at du har oppgitt riktig informasjon og at du er over 18 år.