Hvordan bruke cannabismedisin?

VIKTIG! Informasjonen i kunnskapsbanken er kun ment som en introduksjon til de ulike temaene. Vi gjør vårt beste for å kvalitetssikre innholdet, men tar forbehold om feil og mangler. All bruk av cannabismedisin bør skje i samråd med lege og det frarådes på det sterkeste å anskaffe cannabis-produkter på det svarte markedet, blant annet fordi det er (1) vanskelig å ha kontroll over kvalitet og styrke, (2) fordi produktet kan inneholde helseskadelige sprøytemidler, sopp og syntetiske tilsetningsstoffer og (3) fordi det er straffbart.

For de legemiddelproduserte variantene av cannabismedisin er ikke dette noe spørsmål. Sativex brukes som munnspray og Nabilone og Dronabinol er tabletter som inntas via magen. For de standardiserte, tørkede variantene fra Bedrocan er det derimot flere alternativer.

En vanlig måte å få i seg virkestoffene fra tørket plantemateriale er ofte å dampe ved hjelp av en «vaporizer». Her fordampes aktive stoffer uten forbrenning, noe som gjør at pasienten trolig eliminerer potensielle risiki for kreft og KOLS assosiert med røyking. Når man kombinerer standardisert plantemateriale med de beste vaporizerene vil man kunne forvente å få en rimelig forutsigbar mengde frigjøring av aktive virkestoffer. De beste damperne frigjør opp mot 70-80 % av mengden THC og CBD i plantematerialet i dampen, selv om ikke alt dette nødvendigvis blir tilgjengelig i blodet til pasienten (se under) 1. Studier anbefaler å dampe cannabis på en temperatur som ligger mellom 210-230 grader da man ved høyere temperaturer vil få frigjort en del helseskadelige emner som følge av forbrenning 1. Ved damping kommer effekten raskt, med maks effekt etter cirka 15 minutter. Dette kan være en fordel for smertepasienter som sliter med smertetopper, da det vil gjøre det mulig for pasienten å innta i små doser til ønsket lindring er oppnådd. Bakdelen er at effekten varer kortere. Anslagsvis cirka 3-4 timer 2.

Noen velger å lage te. I Nederland anbefales pasientene å bruke 1 gram tørket cannabis per liter vann og la det småkoke i 15 minutter før man siler teen gjennom en sil. Men kokende vann er ikke varmt nok til å omdanne alt av virkestoffer fra cannabis planten. Det er anslått at cannabis te inneholder cirka 5 ganger mindre aktiv THC enn om man damper det 2. Dermed fungerer te som en mildere administrasjonsform hva gjelder THC, samtidig som flere av virkestoffene har en annen form og dermed kan virke annerledes enn ved høyere temperaturer 2. Noen pasienter rapporterer om effekt av te. En del pasienter lager også oljer, kaker og lignende. Bakdelen med å blande cannabismedisin i bakverk er at mengde virkestoffer fra gang til gang er ganske usikkert. Når man får i seg cannabismedisin gjennom den orale ruten (magen) antas første effekt å komme etter 30-90 minutter med maks effekt etter 2-3 timer. Varigheten ligger på cirka 4-8 timer 2

Den orale ruten har i studier vist seg å gi mindre, og mer variasjoner, i mengde THC som blir tilgjengelige i blodet til pasientene, enn når samme mengde standardisert medisin inntas via røyk 3. Opptaket til blodet fra den orale ruten ligger i studier på mellom 6-20 % av den totale mengde THC som ble inntatt. Via lungene (røykt) ligger det samme opptaket på mellom 25-30 % 1. Dette skyldes blant annet magesyre og nedbryting i leveren når cannabis inntas oralt 4. Det kan derimot se ut til at en forholdsvis større mengde av tilgjengelig THC omgjøres til den mer potente formen 11-hydroxy-THC (11-OH-THC) via den orale ruten 5.

For Sativex, Nabilone og Dronabinol følger det med et pakningsvedlegg som inneholder nærmere informasjon knyttet til dosering og opptrapping. Men de tørkede variantene kommer ikke med slike detaljerte informasjoner. Følgende informasjon er oversatt fra cannabisforsker Arno Hazekamp’s hefte; «An Introduction to Medical Cannabis» fra 2015 2.

Generelt anbefales å være forsiktig med dosen slik at man ikke er uheldige og overdoserer. For uerfarne brukere kan dette være ubehagelig (se bivirkninger for informasjon om mulige effekter av overdosering). Det er viktig at pasienten finner sin egen individuelle dose for å få maksimalt utbytte av cannabis medisin. Det er viktig å starte med lave doser og heller ta flere doser utover dagen enn å samle alt opp i en stor dagsdose. Så er det viktig å være tålmodig og vente på en eventuell effekt. Cannabis kan ha en ulik effekt fra pasient til pasient. For best å kunne evaluere hva cannabismedisin gjør med pasientens medisinske tilstand er det best å bruke samme (lave) dose i flere dager og monitorene eventuelle positive og negative effekter, før man eventuelt sakte øker dosen etter noen dager. Det advares mot å gjøre raske endringer i doser. Ta det rolig og vent noen dager mellom hver doseøkning for å bedre kunne monitorene progresjonen. Etter cirka 1-2 uker bør man være i stand til å finne en egen, personlig dose som gir maksimal medisinsk effekt med minst mulig bivirkninger 2.

Bedrocan sin hjemmeside er det anbefalt at man, første gang man prøver cannabismedisin, gjør dette i trygge omgivelser som eksempelvis hjemme og at man har noen man stoler på sammen med seg. Dette da cannabis kan påvirke ulike personer ulikt.

Det er blant annet den rusgivende effekten av THC man ønsker å unngå ved å starte forsiktig. Dess høyere innhold av THC i et gitt cannabismedisinprodukt, dess mer forsiktig bør man være med startdoser for å unngå overdosering. De svakeste variantene i så henseende er Charlottes Web og Bedrolite (som inneholder så lite THC at det vil være tilnærmet umulig å oppleve ruseffekt), etterfulgt av Sativex. Alle variantene har ulike innhold av virkestoff og forhold mellom disse, hvilket betyr at om en pasient ikke får effekt av en av variantene vil denne likevel kunne få effekt med en annen variant, en kombinasjon av variantene eller en annen administrasjonsform. Man bør derfor være villig til å prøve å feile litt før man kommer frem til hva som er best for hver enkelt pasient, eller eventuelt konkluderer med at cannabismedisin ikke har effekt.

Hva som er adekvat dose, og ideelt forhold mellom THC og CBD i medisinen, vil variere fra tilstand til tilstand, alvorligheten av denne, tidligere erfaringer med cannabis og administrasjonsform, i tillegg til å være personavhengig.

 

Fotnoter

  1. Lanz, C., et al., Medicinal Cannabis: In Vitro Validation of Vaporizers for the Smoke-Free Inhalation of Cannabis. PLoS One, 2016. 11(1).
  2. Hazekamp, A., An Introduction to Medical Cannabis. 2015: Hazekamp.
  3. Ohlsson, A., et al., Plasma delta-9 tetrahydrocannabinol concentrations and clinical effects after oral and intravenous administration and smoking. Clin Pharmacol Ther, 1980. 28(3): p. 409-16.
  4. Huestis, M.A., Human cannabinoid pharmacokinetics. Chem Biodivers, 2007. 4(8): p. 1770-804.
  5. Schwilke, E.W., et al., Δ(9)-Tetrahydrocannabinol (THC), 11-Hydroxy-THC, and 11-Nor-9-carboxy-THC Plasma Pharmacokinetics during and after Continuous High-Dose Oral THC. Clinical chemistry, 2009. 55(12): p. 2180-2189.