Hvordan finne en lege som kan hjelpe meg?

VIKTIG! Informasjonen i kunnskapsbanken er kun ment som en introduksjon til de ulike temaene. Vi gjør vårt beste for å kvalitetssikre innholdet, men tar forbehold om feil og mangler. All bruk av cannabismedisin bør skje i samråd med lege og det frarådes på det sterkeste å anskaffe cannabis-produkter på det svarte markedet, blant annet fordi det er (1) vanskelig å ha kontroll over kvalitet og styrke, (2) fordi produktet kan inneholde helseskadelige sprøytemidler, sopp og syntetiske tilsetningsstoffer og (3) fordi det er straffbart.

Det finnes ikke noen oversikt over hvilke leger i Norge som skriver ut cannabismedisin. Det enkleste er derfor å begynne med den legen du allerede har, eller den legen du eventuelt blir henvist til.

Vi anbefaler pasienter å forsøke å få en god og åpen dialog om dette medikamentet med legen sin. Før man tar opp temaet kan det være lurt å sette seg litt inn i informasjonen som finnes på denne hjemmesiden. Det kan også være hensiktsmessig å skrive ut noen dokumenter å ta med til konsultasjonen. Be gjerne legen om å se litt på disse før han tar noen endelig avgjørelse knyttet til en eventuell utprøving av medikamentet.

Forslag til hvilken informasjon det kan være lurt å skrive ut:

 •         Informasjonen som ligger under fanen «Hvordan få cannabismedisin på resept?»
 •         Informasjon som ligger under fanen «Ulike typer cannbismedisin i Norge»
 •         Dokumentasjon det kan være lurt å ta med;
  • Utskrift av oppsummeringen og de sidene som er mest aktuelle for din tilstand i de tre største kunnskapsoppsummeringene som du finner under fanen «Dokumentasjon” og “Konklusjoner fra de største kunnskapsoppsummeringene”.
  • Finner du utfyllende informasjon knyttet til diagnosen din i listen under «Dokumentasjon» kan det være lurt å skrive ut denne.
  • Gå inn i studieoversikten til IACM (som du finner link til under “Dokumentasjon”) og søk på studier knyttet til din spesifikke diagnose/tilstand. Ta eventuelt med de studiene du anser som mest relevante for deg.

Pasienter vil foreløpig sjelden oppleve at en lege tar opp temaet cannabismedisin uten at pasienten lider av spasmer forårsaket av Mulitiple Sklerose (MS). Dette da Sativex er den eneste forhåndsgodkjente varianten av cannabismedisin i Norge i dag, og da kun godkjent brukt mot spasmer hos MS pasienter. Pasienter som ikke har MS må derfor ofte selv bringe temaet på banen. Grunnen til at leger sjelden foreslår denne medisinen selv er trolig flere.

For mange handler det om mangelfull kunnskap. Leger utdannet i Norge lærer fortsatt ikke om dette medikamentet i sin grunnutdannelse. Når det gjelder etterutdanning er det ofte legemiddelfirmaer som informerer og markedsfører nye medikamenter overfor leger. Men så lenge cannabismedisin i liten grad selges og markedsføres av legemiddelindustrien (grunnet patent-utfordringer) får leger lite kunnskaper denne veien også. Leger må derfor individuelt lete frem relevant forskning om cannabismedisin på nettet, noe de færreste har tid til i en hektisk hverdag. Når det gjelder cannabismedisin er situasjonen derfor snudd litt på hodet. Det er stort sett pasientene selv som må foreslår denne medisinen, og gjerne også finne frem relevant forskning, for sine leger.

Et annet forhold som trolig påvirker legers vilje til å foreslå cannabismedisin handler om regler og prosedyrer. Foreløpig er disse utformet på en måte som gjør det langt mer arbeidskrevende for en lege å skrive ut cannabismedisin enn for eksempel opiater.  Forhåndsgodkjente medikamenter krever kun at legen stempler og skriver sitt navn på en resept før pasienten kan gå på apoteket å hente ut medisinen. Cannabismedisin (ut over Sativex) krever derimot at leger først skriver omfattende søknader til helsedirektoratet og legemiddelverket om individuell importlisens for hver enkelt pasient. Om søknaden blir akseptert kan pasienten få tilgang til medisinen via norsk apotek. Legen må så skrive en omfattende søknad til HELFO for å forsøke å få kostnadene dekket på blå resept, noe som er usikkert om vil bli innvilget.  

Flere vil også kunne kvie seg for å foreslå et medikament som er såpass dyrt for pasientene sine. Mange har også lite kunnskaper om dosering og administrasjonsform og flere har gitt uttrykk for at de er usikre på hvem de kan skrive ut medikamentet til og om utskriving vil kunne få konsekvenser i form av tilsyn og lisensinndragelse 1. I tillegg til dette er nok også enkelte leger påvirket av den stigma og moralisme som i mange tiår har vært forbundet med rekreasjonsbruk av cannabis 2.

 

Fotnoter

 1. Krey, J., Psyiater vill skriva ut cannabis mot Trourettes, in Dagens Medicin. 2017: Stockholm.
 2. Bramness, J.G., Farmakomoralismen, in Forskning.no. 2016.