Arendalsuka 2017

Foreningen er nystiftet og vi er allerede i gang med å planlegge hvordan vi kan oppnå våre mål. Det er vanskelig å komme utenom det politiske aspektet ved cannabismedisin, så Arendalsuka fremsto som et naturlig første skritt for å sondere terrenget. I forkant av Arendalsuka fikk vi avtalt et par møter med representanter fra ulike partier, og vi ønsket også å se hvilke andre foreninger og interessegrupper som var tilstede.

Turen viste seg å være nyttig på flere måter. Det var mange boder, mange mennesker og mange interessante debatter. Vi kom frem til at det kan være aktuelt for oss å innta en mer aktiv rolle på Arendalsuka til neste år, og ser derfor på mulighetene for å stille med en bod samt en debatt om cannabismedisin. Vi ønsker å formidle så mye kunnskapsbasert informasjon som overhodet mulig!

Vi knyttet interessante kontakter som kan bli viktige for foreningen fremover, og vi møtte mennesker som var oppriktig interessert i saken vår. Flere tilbød seg å bidra på ulike måter for, blant annet, å få fart på prosessen med opprettelsen av et fagutvalg som kan utarbeide nasjonale retningslinjer slik at flere pasienter får en reel mulighet til å benytte seg av cannabismedisin i Norge.

Alt i alt møtte vi ingen som var kategorisk imot cannabismedisin, men inntrykket er likevel at kunnskapsnivået er lavt og mange sitter på gjerdet og venter på at noe skal skje. Vi satser friskt på at vårt arbeid skal få ballen til å rulle videre de kommende årene og at langt flere har kommet ned fra gjerdet og bistår oss i arbeidet under Arendalsuken til neste år!