Meta-analyse: Cannabismedisin effektivt mot kroniske smerter og spastisitet

The Journal of the American Medical Association (JAMA) har i en gjennomgang av 79 kvalifiserte undersøkelser, med tilsammen 6462 pasienter, funnet at cannabismedisin har effekt for indikasjonene kronisk smerte og spastisitet.

Lederen i det samme nummeret av tidsskriftet påpeker at den tilgjengelige forskningen på cannabis sjeldent møter FDA-standarden, som brukes for å godkjenne legemidler, og påpeker at dette kan skyldes de urimelig høye kravene som må oppfylles for å få tillatelse til å utføre cannabisforskning i USA:

For most of the conditions that qualify for medical marijuana use, the evidence fails to meet FDA standards. It has been argued that the lack of high-quality evidence reflects the difficulty in conducting marijuana research in the United States. If so, the federal and state governments should support and encourage such research so that high-quality evidence can be generated to guide decisions about medical marijuana use for the conditions for which the existing evidence is either insufficient or of poor quality.

Videre tar lederen til ordet for en avklaring rundt den pågående debatten om medisinsk cannabis i USA. Hvis medisinsk cannabis i hovedsak blir brukt som en unnskyldning for rekreasjonsbruk, bør helsevesenet holdes utenfor prosessen og bruk og besittelse avkriminaliseres. Men, hvis målet er å gjør cannabis tilgjengelig som medisin, er det vanskelig å forsvare forskjellsbehandlingen som gjøres mellom andre medikamenter og cannabisderiverte medisiner når det kommer til forskning:

In conclusion, if the states’ initiative to legalize medical marijuana is merely a veiled step toward allowing access to recreational marijuana, then the medical community should be left out of the process, and instead marijuana should be decriminalized. Conversely, if the goal is to make marijuana available for medical purposes, then it is unclear why the approval process should be different from that used for other medications. Evidence justifying marijuana use for various medical conditions will require the conduct of adequately powered, double-blind, randomized, placebo/active controlled clinical trials to test its short- and long-term efficacy and safety. The federal government and states should support medical marijuana research.