Nye regler for førerrett og bruk av cannabismedisin i Danmark

Den 1. august i år innførte Danmark nye regler for førerett i forbindelse med pasienters bruk av cannabismedisin. Tidligere opererte Danmark med en nulltoleranse, det vil si at ingen som brukte cannabismedisin fikk beholde sitt førerkort, uavhengig av den faktiske kjøreevnen. Under de nye reglene vil hver pasient bli vurdert individuelt. Med tanke på hvor ulikt cannabismedisin brukes fra pasient til pasient og hvor forskjellig cannabis påvirker ulike mennesker er dette en seier for pasienter som behøver dette medikamentet! Vi støtter formannen i MS-foreningen i Danmark og vil jobbe for å oppnå det samme her i Norge:

«Selvfølgelig bør man ikke køre bil, hvis man er søvnig, sløv eller svimmel. Det gælder for os alle sammen. Men det er meget individuelt, hvordan vi påvirkes af medicin. Det gælder også medicin, som indeholder THC. Derfor er det selvfølgelig helt urimeligt, at patienter, som lovligt indtager medicin, der indeholder THC, er blevet skåret over én kam og har fået valget mellem nødvendig medicin og et for mange lige så nødvendigt kørekort, uden at have fået deres køreevne vurderet først,» sier Klaus Høm og fortsetter: «Scleroseforeningen har arbejdet meget målrettet på at få gennemført den her ændring af kørekortvejledningen, så for os er det en rigtig god nyhed, at den nu endelig foreligger.»