Sativex-spray

Hvilke indikasjoner har fått resept på Bedrocan, Sativex og CBD i Norge?

Medisinsk cannabis fra Bedrocan:

Per mai 2018 har ca 18 pasienter fått innvilget søknad om godkjenningsfritak fra Statens Legemiddelverk for bruk av medisinsk cannabis produsert av Bedrocan i Nederland. Disse blir utlevert på norske apotek og fordeler seg på følgende produkter og indikasjoner:

Indikasjon Type cannabismedisin
Smerte og/eller  kvalme ved kreft Bedrocan og/eller Bediol
Ulike typer nevropatiske smerter (ryggmargskade, plexusavulasjon, diabetes) Bedrocan og/eller Bediol
Kroniske smerter Bedrocan og/eller Bediol og/eller Bedica (indika variant)
Spasmer Bedrocan
Chrons Bedrocan og/eller Bediol
Dystrofia myotonica Bedrocan

I tillegg har Legemiddelverket mottatt 3 søknader om medisinsk cannabis som er avslått. Grunnen til dette er i første omgang at søknaden ikke kom fra en sykehuslege, men fra pasientens fastlege. Det er for disse søknadene ikke tatt stilling til indikasjon.

Sativex

Hvor mange som faktisk får resept på Sativex i Norge har vi ikke oversikt over. Det nærmeste vi har kommet en oversikt har vi fått fra HELFO. HELFO mottar søknader fra norske leger som søker om at pasienten deres skal få dekket kostnader til Sativex. Indikasjoner og antall dette dreier seg om fordeler seg som følger (tall per desember 2017):

Indikasjon Antall søknader Innvilget dekning av kostnader
Multippel Sklerose (MS) 471 404
Ingen diagnose registrert 211 158
Krampe og/eller spasme 30 23
Kreft (ikke registrert symptomer som Sativex brukes mot) 26 2
Fibromyalgi 2 1
Kroniske smerter 17 2
Nevropatiske smerter (polynevropati, diabetes, ryggmarg, demyelinisering, 18 1
Epilepsi 2 1
Sykdom i motoriske nevroner/sykdom i nervesystemet 3 0
Hodepine (cluster) 4 0
Følgetilstand hjerneslag 3 0
Sicca-syndrom 1 0
Tourettes syndrom 2 0
Skjelving (tremor essensiell) 1 0
Parkinson 1 0
Muskeldystrofi 1 0
Hjernelidelse og posttraumatisk hjernesyndrom organisk 2 0
Tretthet 1 0
Stoffskiftesykdom 1 0
Inflammatorisk demyeliniserende sykdom 1 0
Arvelig ataksi 1 0

CBD olje

Over 20 pasienter i Norge har per mai 2018 fått godkjenningsfritak for import av apotek-tilvirket CBD olje fra Glostrup apotek i Danmark. Indikasjonene er epilepsi, smerter, fibromyalgi og PTSD.