Regler for import av CBD olje

CBD brukes i Norge i utprøvende behandling av enkelte sykdommer, for eksempel epilepsi. Produkter med CBD i konsentrert form anses som legemidler og produkter solgt på for eksempel internett vil ikke være tillatt for privatpersoner i Norge å motta i postsendinger fra utlandet.

Det finnes en rekke produkter tilgjengelig på internett som inneholder CBD men som ikke er til behandling av sykdommer (for eksempel såper og hudkremer). Disse er ikke nødvendigvis legemidler men kan inneholde rester av det narkotiske stoffet THC (tetrahydrocannabinol). Dette kan forekomme selv om innholdsfortegnelsen hevder at produktet er THC-fritt. Ethvert innhold av THC gjør at produktet anses som narkotika og dermed ikke er tillatt for privatimport. Om privatpersoner velger å importere CBD produkter som er ment til behandling av sykdom uten at lege er involvert, risikerer man at produktene stoppes i tollen og kan bli returnert til avsender eller destruert. For produkter som inneholder spor av THC kan man i verste fall bli anmeldt for narkotikakriminalitet.

Det finnes foreløpig ingen godkjente legemidler med CBD (uten THC) godkjent i Norge. Legen din kan søke om godkjenningsfritak for legemidler med CBD fra utlandet, og det er da apoteket som bestiller legemidlet for deg. Det er derfor en forutsetning at produktet selges lovlig i landet det selges fra for at apotek-grossistene skal kunne ta det inn. Det finnes mange useriøse aktører på internett som ikke har tillatelse til å selge legemidler eller helsekostprodukter med CBD, og Legemiddelverket innvilger ikke søknader om godkjenningsfritak for slike produkter. Det kan derfor være lurt å få rede på om produktet legen din skal søke om selges lovlig. Dette kan du få svar på ved å kontakte norsk apotek og spørre om de kan importere aktuelt produkt. Det anbefales alltid å sjekke dette eksplisitt før lege starter jobben med å søke godkjenningsfritak. Godkjenningsfritak gir ikke rett til å bestille produktet selv og få det tilsendt i postforsendelse.

For CBD-produkter med THC innhold under 1% har Helsedirektoratet gitt generell rekvireringstillatelse til alle leger med forskrivningsrett for legemidler gruppe A. For disse CBD-produktene trenger legen altså kun å søke Legemiddelverket om godkjenningsfritak. Eksempelvis har Bedrocan et produkt, Bedrolite, som inneholder CBD og har under 1% THC. Glostrup apotek i Danmark driver apotekproduksjon av CBD-oljer med lavt innhold av THC.

Det er i hovedsak CBD-olje fremstilt på Glostrup Apotek i Danmark som importeres til Norge på resept. Per mai 2018 har over 20 pasienter fått innvilget godkjenningsfritak på dette produktet. Indikasjonene er epilepsi, smerter, fibromyalgi og PTSD.  Den tidligere svenske produsenten Nordic Medcan har nylig fått omsetningsforbud i Sverige, hvilket betyr at Legemiddelverket ikke kan godkjenne søknad om godkjenningsfritak på disse produktene.

Man kan også lese om regelverket knyttet til import av CBD på legemiddelverket sine nettsider (eget kapittel litt ned på siden) og under regler for postforsendelse