Veiledere for bruk av cannabismedisin i andre land

Flere land har gitt ut veiledere for bruk av cannabismedisin og vi har samlet dem i denne artikkelen. Trykk på brosjyrene for å åpne PDFene.

Veileder for palliativ lindring
Utgitt av det Australske Helsedepartementet

Veileder for multiple sklerose
Utgitt av det Australske Helsedepartementet

Veileder for epilepsi hos barn og ungdom
Utgitt av det Australske Helsedepartementet

Veileder for kroniske smerter
Utgitt av det Australske Helsedepartementet

Veileder for kvalme og oppkast
Utgitt av det Australske Helsedepartementet

Veileder for helsepersonell
Utgitt av det Canadiske Helsedepartementet

Veileder for klinisk bruk
Utgitt av Queensland Helsedepartement, Australia

Veileder til dansk forsøksordning
Utgitt av det danske Sundheds- og Ældreministeriet