Kan man få CBD-medisin i Norge?

Ja, man kan få CBD-baserte medisiner i Norge, men kun gjennom fastlegen. Det vil si at kjøp av CBD-produkter over disk eller fra nettsider (privatimport) ikke er lov. Alle leger med forskrivningsrett for gruppe A-medikamenter kan søke om godkjenningsfritak for CBD-produkter med inntil 1% THC. Frem til november 2018 krevde Helsedirektoratet at fastlegen søkte om rekvireringsrett for «forbudt narkotikum», men dette kravet er nå fjernet og har gjort det vesentlig lettere for legen å søke.

Les mer om forskriving av CBD-medisin på nettsidene til Helsedirektoratet og Legemiddelverket:

Legemiddelverket

Helsedirektoratet