Foreningen uttaler seg til avisen Dagen

I en sak om medisinsk cannabis i avisen Dagen, forklarer vår pressekontakt hva foreningen ønsker å oppnå, og hvorfor foreningen utelukkende fokuserer på den medisinske bruken av cannabis:

Pressekontakt for den nyoppstartede «Foreningen for cannabismedisin», Ruben Solvang, forteller at gruppen ikke ønsker å befatte seg med spørsmålet om cannabis skal legaliseres.

– Andre foreninger som jobber for å regulere rusmidler, deriblant cannabis, har tidligere forsøkt å ta opp det medisinske aspektet, men oppfattes ofte som lite troverdige og blir beskyldt for å skyve syke foran seg i et forsøk på å sniklegalisere.

Foreningen ønsker at cannabismedisiner som allerede er godkjent i flere europeiske land også skal bli tilgjengelige i Norge, og at norske pasienter skal slippe å dekke utgiftene til de tillate medisinene selv.

– Er det ikke problematisk at den ene kan lede til det andre som vi har sett i USA?

– Det som har skjedd i statene er veldig ulikt det som skjer i Norge idag. Pasientene må prøve ut mange andre medikamenter før legen skriver ut en form for cannabismedisin.

Pasienter som møtes med skepsis og uvitenhet når de spør om cannabismedisin hos legen, opplever at deres sak ikke blir hørt i det offentlige ordskiftet. Et av formålene til foreningen er å gi denne pasientgruppen en tydelig stemme.