PRESSEMELDING: Opprettelse av Foreningen for cannabismedisin

I mange tiår har norske pasienter blitt tvunget ut i kriminalitet for å få tilgang til et medikament som for enkelte virker markant bedre og har færre bivirkninger enn de vanlige medisinene. På tross av økende dokumentasjon, anerkjennelse og bruk innen helsevesenet i flere land i Europa og resten av verden, er norske pasienter i stor grad overlatt til seg selv. Behovet for en forening som jobber spesifikt med det medisinske aspektet ved cannabis har derfor tvunget seg frem, og resultert i opprettelsen av Foreningen for cannabismedisin.

Statens legemiddelverk utgav i 2016 en veileder som anerkjenner at cannabis har medisinsk nytteverdi. Dessverre har tiltaket ført til få endringer i praksis. Ved å heve kunnskapsnivået blant pasienter og helsepersonell ønsker foreningen å oppnå en fornuftig integrering av cannabismedisin i norsk helsevesen. Vi fokuserer utelukkende på medisinsk bruk og tar ikke stilling til legaliseringsdebatten.

Foreningen vil blant annet jobbe for at…

  • Alle leger i Norge skal kunne skrive ut standardisert cannabismedisin på resept, på linje med andre medikamenter.
  • Privatøkonomi ikke skal være avgjørende for pasienters mulighet til å benytte medikamentet.
  • Politikere og myndigheter blir gjort oppmerksomme på tematikken og hvordan de kan bidra.
  • Førerkortbestemmelsene bygger på faglige vurderinger knyttet til trafikksikkerhet.
  • Norge har tilsvarende medikamentsortiment som andre land i EU.
  • Aktuell forskning og dokumentasjon blir lett tilgjengelig for pasienter og helsepersonell.
  • Det blir forsket mer på cannabismedisin for ulike indikasjoner og pasientgrupper.

På våre hjemmesider publiserer vi siste nytt på forskningsfronten, informasjon om foreningens arbeid samt en kunnskapsbank som utvides fortløpende. Vi er også tilstede på Twitter og Facebook. I tillegg driver vi utadrettet informasjonsarbeid overfor politikere, myndigheter, fagmiljøer og presse.

Styremedlemmer

Sofie Haughom (47), fysioterapeut med master i samfunnssikkerhet. Sofie har blant annet deltatt i debatter om cannabismedisin og fortalt sin historie til NRK.

Anja Lindtner Grani Hagen (50), fotograf og oversetter. Bestemor med personlig erfaring med bruk av cannabismedisin mot sterke smerter.

Ruben Solvang (32), webutvikler. Følger med på cannabisforskning og har vært pårørende til flere som har brukt cannabismedisin for ulike indikasjoner.

Magnus Solstad (23), fysioterapeut. Magnus har nylig skrevet bacheloroppgave om cannabismedisin, og har stor interesse for det medisinske aspektet av cannabis og dets innvirkning på fysisk funksjonsevne.

For å bistå oss i vårt arbeid har vi også knyttet kontakt med flere uavhengige fagpersoner.

Tilstedeværelse på nett

cannabismedisin.no
kontakt@cannabismedisin.no
facebook.com/FCMno
Twitter: @FCMno