Cannabismedisin og førerkort

VIKTIG! Informasjonen i kunnskapsbanken er kun ment som en introduksjon til de ulike temaene. Vi gjør vårt beste for å kvalitetssikre innholdet, men tar forbehold om feil og mangler. All bruk av cannabismedisin bør skje i samråd med lege og det frarådes på det sterkeste å anskaffe cannabis-produkter på det svarte markedet, blant annet fordi det er (1) vanskelig å ha kontroll over kvalitet og styrke, (2) fordi produktet kan inneholde helseskadelige sprøytemidler, sopp og syntetiske tilsetningsstoffer og (3) fordi det er straffbart.

Om man bruker Sativex innenfor indikasjonen MS er det stort sett mulig å beholde førerkortet. En studie som er gjort på Sativex og kjøreferdigheter fant ingen påvirkning ved bruk av gjennomsnittsdoser på 6 spray i døgnet. 1 Bruker man Sativex utenfor indikasjon – for eksempel mot smerter – havner man under andre regler i veitrafikkloven. Siden Sativex er klassifisert som et A-preparat er reglene svært strenge. I § 7 (Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav) åpnes det for å søke dispensasjon om å beholde førerkort. Legen må først melde inn til fylkeslegen at pasienten bruker medikamentet sammen med en helseattest. Det er vanlig at førerkortet inndras umiddelbart. Da må lege og pasient sende en begrunnet klage på inndragningen til fylkeslegen. Noen vil da kunne få førerkortet tilbake, men dette avgjøres på individuell basis av fylkeslegen. Det er eventuelt også mulig å anke videre til helsedirektoratet om man igjen får avslag fra fylkeslege. For dem som havner i denne situasjonen, og blir fratatt førerkortet, er det mulig å få beholde førerkort i saksbehandlingstiden (som kan ta flere måneder). Lege må da sende en ny helseattest til fylkeslegen der lege bekrefter at pasient har sluttet å bruke cannabismedisin i saksbehandlingstiden, samtidig som lege påpeker at opprinnelig søknad fortsatt skal behandles.

For variantene av cannabismedisin som importeres via importlisens, og som ikke er registrerte legemidler i Norge enda, er dagens situasjon at ingen i utgangspunktet får beholde førerkortet. I «Veileder til helsekrav» (01.10.2016) finner man på helsedirektoratets hjemmeside et avsnitt som omhandler; «Midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som kan påvirke kjøreevnen (§35-37 helsekrav til førerkort)», med en utdypende begrunnelse under «Generelt helsekrav til førerkort for alle typer bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen». Under «praktisk» omtales cannabismedisin eksplisitt. Her står det at ingen bruk av cannabismedisin i utgangspunktet er forenlig med bilkjøring. Ifølge ordlyden gjelder dette også ved bruk av varianter av cannabismedisin som inneholder mindre THC enn det Sativex gjør. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan dette regelverket vil fungere i praksis, så det kan være fornuftig at lege uansett sender en søknad om dispensasjon til fylkeslegen, så lenge legen ikke anser det som uforsvarlig å la pasienten beholde førerkortet.

Pasienter må belage seg på å få førerrett inndratt, selv om flere dommer den siste tiden viser at denne praksisen blir utfordret. I en nylig dom (LB-2016-45232) fikk pasienten medhold i å få beholde førerkortet. I en annen dom fra Oslo Tingrett (16-158958TVI-OTIR/07) fikk pasienten som brukte medisinsk cannabis tilbake førerretten.

Fotnoter

  1. Freidel, M., et al., Drug-resistant MS spasticity treatment with Sativex® add-on and driving ability. Acta Neurologica Scandinavica, 2015. 131(1): p. 9-16.