Cannabismedisin og førerkort

VIKTIG! Informasjonen i kunnskapsbanken er kun ment som en introduksjon til de ulike temaene. Vi gjør vårt beste for å kvalitetssikre innholdet, men tar forbehold om feil og mangler. All bruk av cannabismedisin bør skje i samråd med lege og det frarådes på det sterkeste å anskaffe cannabis-produkter på det svarte markedet, blant annet fordi det er (1) vanskelig å ha kontroll over kvalitet og styrke, (2) fordi produktet kan inneholde helseskadelige sprøytemidler, sopp og syntetiske tilsetningsstoffer og (3) fordi det er straffbart.

Helsedirektoratet utdyper på sine nettsider kriteriene for å kunne kombinere cannabismedisin og bilkjøring. Det er ikke usannsynlig at teksten kan justeres og endres noe, så vi lager ingen oppsummering her men henviser direkte til kilden: Midler som kan påvirke kjøreevnen (§§ 35–37)